top of page
  • Zdjęcie autoraKarolina Zmitrowicz

Analityk biznesowy i inżynier wymagań - to nie to samo!

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że analityk biznesowy i inżynier wymagań to role zamienne. Niestety nie jest to zgodne z uznanymi źródłami, takimi jak IIBA BABOK Guide i IREB CPRE. I nie jest to nawet poprawne ze zwykłego, racjonalnego punktu widzenia. Role te mają różne cele i obowiązki w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań.


Analityk biznesowy (zgodnie z BABOK Guide): Analityk biznesowy to osoba, która praktykuje analizę biznesową, niezależnie od zajmowanego stanowiska lub roli w organizacji. Analiza biznesowa koncentruje się na wprowadzaniu zmian w organizacji poprzez definiowanie potrzeb i rekomendowanie wartościowych rozwiązań interesariuszom. Analitycy biznesowi mają szeroki zakres obowiązków, który obejmuje cały cykl życia potrzeb biznesowych. Do ich obowiązków należy dogłębna analiza organizacji i jej kontekstu, prowadząca do kompleksowego zrozumienia wymagań. Głównym celem tej roli jest dostarczanie rozwiązań, które przynoszą wartość dla biznesu.


Inżynier wymagań (zgodnie z IREB): Inżynier wymagań to przede wszystkim rola, a nie konkretny tytuł zawodowy. Zgodnie z definicją IREB (International Requirements Engineering Board), inżynier wymagań współpracuje z interesariuszami w celu pozyskiwania, dokumentowania, walidacji i zarządzania wymaganiami. Inżynier wymagań koncentruje się na systematycznym i zdyscyplinowanym podejściu do określania wymagań i zarządzania nimi w trakcie realizacji projektu. Jego ostatecznym celem jest dogłębne zrozumienie pragnień i potrzeb interesariuszy przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dostarczenia systemu, który nie spełnia tych wymagań.


Podsumowując, analiza biznesowa obejmuje szerszy zakres działań i obejmuje cały cykl życia potrzeby biznesowej, podczas gdy inżynieria wymagań jest specyficzną dyscypliną poświęconą systematycznej i uporządkowanej pracy w obszarze specyfikacji i zarządzania wymaganiami.


Analiza biznesowa a inżynieria wymagań
Analiza biznesowa a inżynieria wymagań

Uproszczone mapowanie obszarów wiedzy BABOK Guide z zadaniami inżynierii wymagań IREB CPRE
Uproszczone mapowanie obszarów wiedzy BABOK Guide z zadaniami inżynierii wymagań IREB CPRERozpoznanie różnic między tymi rolami jest niezbędne do zrozumienia swojej roli, możliwości właściwego zaplanowania projektu i pomyślnego dostarczenia rozwiązań, które naprawdę zaspokajają potrzeby interesariuszy. Upewnijmy się więc, że odwołujemy się do renomowanych źródeł, takich jak IIBA BABOK Guide i IREB CPRE, aby lepiej zrozumieć unikalny wkład każdej roli w dziedzinie analizy biznesowej i inżynierii wymagań.


Inżynier wymagań niekoniecznie jest analitykiem biznesowym (przynajmniej z perspektywy strategicznej), a nie każdy analityk biznesowy jest profesjonalnym inżynierem wymagań (odmiany tej roli są dobrze wyjaśnione w źródłach takich jak BABOK Guide i BCS Business Analysis Foundations).


Należy zauważyć, że w niektórych organizacjach rozumienie tych ról może się różnić i jest to w porządku, ponieważ dobranie właściwych metod, podejść i definicja roli zależy od kontekstu. Ważne jest jednak, aby mieć świadomość, że istnieją zasadnicze różnice w zakresie obowiązków między obiema rolami. Nie definiujmy na nowo terminów, które zostały już uzgodnione tylko dlatego, że chcemy.


34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak nie "pisać” wymagań? Krótka instrukcja.

Równoważnik zdań to nie jest opis wymagania. “Wymaganie” o brzmieniu "Dodawanie produktów" może być co najwyżej skróconym opisem wymagania, ale na pewno nie kompletną specyfikacją. Dostarcz informacje

Post: Blog2_Post
bottom of page