top of page
 • Zdjęcie autoraKarolina Zmitrowicz

Czym zajmuje się analityk biznesowy?

Czasami pytacie: "Czym zajmuje się analityk biznesowy? Jaka jest jego rola?" Zakres odpowiedzialności może różnić się w zależności od danej firmy i projektu, oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy tobą a zespołem. Co do zasady jednak, istnieje zbiór pewnych czynności typowych dla pracy analityka biznesowego. Najogólniej rzecz biorąc, zadaniem analityka biznesowego jest wsparcie interesariuszy w określaniu potrzeb biznesowych i zaproponowaniu rozwiązań umożliwiających spełnienie tych potrzeb. Oznacza to, że analityk biznesowy może wykonywać następujące czynności:

 • Analiza działania organizacji, zarówno analiza wewnętrzna, jak i analiza zewnętrzna, czyli przykładowo analiza konkurencji.

 • Analiza celów biznesowych oraz możliwości spełnienia tych celów, biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacji oraz ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Określanie potrzeb biznesowych i wymagań biznesowych, wraz z powiązanymi istotnymi informacjami, jak na przykład ograniczenia biznesowe, ryzyka, założenia.

 • Identyfikacja i analiza interesariuszy pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w daną inicjatywę zmiany.

 • Analiza możliwości rozwiązania danego problemu biznesowego, wskazywanie potencjalnych propozycji rozwiązania, analiza wykonalności poszczególnych propozycji.

 • Określenie zakresu rozwiązania ustalonym sposobem, na przykład poprzez opracowanie produktu czy ustalenie prost niezbędnych zmian w procesach biznesowych czy strukturze organizacyjnej.

 • Wsparcie wytwarzania rozwiązania poprzez przekazywanie informacji biznesowych zespołowi.

 • Ocena wytworzonego rozwiązania lub jego fragmentów w przypadku wytwarzania iteracyjnego czy przyrostowego.

 • Wsparcie sprawnego wdrożenia rozwiązania na produkcję, co może obejmować przykładowo dostarczenie szkoleń użytkownikom końcowym.

 • Analiza funkcjonującego rozwiązania celem określenia możliwych usprawnień.

To dosyć ogólna lista zadań potencjalnie wykonywanych przez analityka biznesowego. Warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie zadania analityk musi wykonywać samodzielni- wręcz przeciwnie, nawet nie powinien. Wiele z tych zadań jest bardzo krytycznych z punktu widzenia biznesu, wymaga podjęcia decyzji opartych na faktach i zestawieniu perspektyw różnych ludzi, nie tylko jednego analityka biznesowego.

Moje osobiste podejście jest takie, że analityk biznesowy pomaga uzyskać pewne informacje poprzez zastosowanie właściwych metod i technik, wspiera interesariusze w porozumieniu się i podjęciu wspólnej decyzji. Analityk nie ma natomiast trybu "God Mode" - nie ma władzy i decyzyjności umożliwiającej podjęcie samodzielnej decyzji o wdrożeniu bądź nie wdrożeniu danego rozwiązania, nie decyduje o strategii firmy, nie decyduje o kierunku działań. Może co najwyżej dostarczać informacje, które mogą pomóc prezydentom podjąć świadome decyzje.

Czym natomiast analityk się nie powinien zajmować?

 • Mikrozarządzaniem i przydzielaniem poszczególnych małych zadań członkom zespołu. Analityk nie jest osobą, która działa jako dystrybutor zadań. To niestety problem, który pojawia się w wielu projektach niby-Agile. Osoby pracujące w rzekomo "zwinnych” projektach potrzebują mikrozarządzania, przydzielania im konkretnych zadań wraz ze wszystkimi szczegółami niezbędnymi do opracowania kodu. Nie jest to zadanie analityka. Analityk określa, co ma być zrobione, a zespół deweloperski określa, jak to zrobić.

 • Dokumentowaniem każdej informacji, jaka się pojawi, bez względu na jej krytyczność i istotność. Niestety jest to cecha początkujących analityków, którzy nie potrafią określić priorytetów. Spędzają długie godziny na dyskusjach, które nic nie wnoszą do biznesu, lub tworzą opasłe tomy dokumentacji, z których i tak nikt nigdy nie skorzysta, bo jest po prostu bezwartościowa z punktu widzenia biznesowego.

 • Szczegółami technicznymi i implementacyjnymi. Analityk biznesowy działa zasadniczo na poziomie warstwy biznesowej, odpowiadającej na pytanie, co chcemy osiągnąć. Analityk biznesowy nie wchodzi w szczegóły implementacji, technologii, rozwiązań, nie odpowiada na pytania, jak to osiągniemy. To zadanie osób technicznych. Oczywiście od tej reguły są wyjątki. Jeżeli w danej organizacji przy projekcie ustalimy, że analityk biznesowy jest tak naprawdę analitykiem biznesowym z kompetencjami architekta, zakres odpowiedzialności może być dostosowany do konkretnej potrzeby.


Podsumowując, rola i zakres odpowiedzialności analityka biznesowego są stosunkowo szerokie. W zależności od konkretnych potrzeb organizacji przy projekcie, definicja roli analityka może się różnić. Istnieją źródła dostępne na rynku, które uporządkowanie określają podstawowe zadania i odpowiedzialności analityka. W zależności od potrzeb konkretnej organizacji, zakres odpowiedzialności analityka może być dostosowany do konkretnych wymagań.

Jednak ważne jest, aby nie przekroczyć granicy, poza którą rola analityka przestaje być właściwa, a staje się bardziej kontrolerem projektowym lub członkiem zespołu technicznego. Choć przekroczenie tej granicy może wydawać się sensowne i kuszące z perspektywy projektu, należy pamiętać, że może to wprowadzić niepotrzebny konflikt interesów oraz negatywnie wpłynąć na zdolność analityka do skutecznego wykonywania pracy, utrudniając zachowanie odpowiedniego dystansu niezbędnego do analizy biznesowej i efektywnej pracy.


69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page