top of page

BPMN dla zaawansowanych analityków

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praktyczna znajomość BPMN potwierdzona ukończeniem szkolenia lub certyfikatem


Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom dodatkowych informacji o BPMN, pozwalających na pełniejsze zrozumienie standardu, oraz budowę „trudniejszych” modeli procesów biznesowych.

Czas trwania szkolenia 3 dni po 8 godzin szkoleniowych

Plan szkolenia:

 1. Definicja procesu biznesowego w kontekście BPMN

 2. Procesy a struktura organizacyjna i zasoby

 3. Modele procesu biznesowego i powody ich tworzenia

 4. Modelowanie i projektowanie zmian

 5. Dlaczego BPMN?

 6. Koncepcja żetonu w modelach BPMN

 7. Zdarzenia – typy i ich wpływ na przebieg procesu

 8. Rodzaje czynności i zadań

 9. Bramki sterowane danymi i zdarzeniami

 10. Procesy globalne, czynności globalne i zadania globalne

 11. Czynność wywołująca — Call Activity

 12. Podprocesy zdarzeniowe

 13. Kompensacja

  1. Wywołanie kompensacji

  2. Realizacja kompensacji za pośrednictwem

   1. procesu

   2. podprocesów zykłych lub zdarzeniowych

 14. Podprocesy typu transakcja biznesowa

 15. Wymiana danych między procesami

  1. Korelacja

  2. diagramy konwersacji

 16. Wspólnie wykonywane ćwiczenie (diagram kooperacji B2B)

 17. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu modeli

 18. Samodzielna budowa modeli procesu na podstawie opisu tabelaryczny

 19. Wzorce procesowe (WorkFlow Patterns)

 20. Samodzielna budowa procesów na podstawie opisu słownego z wykorzystaniem wzorców procesowych


Szkolenie składa się z części teoretycznej, pozwalającej uczestnikom na przypomnienie podstawowych elementów BPMN (czas na wyjaśnienia, pytania i sprostowania wiedzy), a następnie z naprzemiennie występujących sesji wykładowych i sesji praktycznych polegających na zbudowaniu przykładowych modeli. W trakcie szkolenia każdy z uczestników utworzy kilka  modeli procesów w BPMN. Wszelkie błędy i problemy są na bieżąco omawiane i konsultowane przez trenera w trakcie trwania ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczenia, wybrane modele są prezentowane i omawiane.

Kontakt
BPMN dla zaawansownych analityków: Usługi
bottom of page