top of page

Szkolenia autorskie - Author trainings

Analiza biznesowa w praktyce - Business analysis in practice

Szkolenie Analiza biznesowa w praktyce to  5 dni intensywnych zajęć wprowadzających uczestnika w świat analizy biznesowej.
Business Analysis in Practice training is 5 days of intensive classes introducing the participant to the world of business analysis.

Obszar - analiza biznesowa
Czas szkolenia - 5 dni
Area - business analysis
Duration - 5 days

Przypadki użycia w zarządzaniu wymaganiami - Use cases in requirements management

Warsztaty obejmujące tematykę identyfikacji, analizy i modelowania wymagań przy użyciu metody przypadków użycia.
A workshop covering the topics of requirements identification, analysis and modeling using the use case method.

Obszar - inżynieria wymagań
Czas szkolenia - 2 dni
Area - requirements engineering
Duration - 2 days

Testowalne wymagania - jak napisać dobre kryteria akceptacji?
Testable requirements - how to write good acceptance criteria?

Intensywne warsztaty mające na celu poznanie metod tworzenia dobrej jakości wymagań, w szczególności poprzez opracowanie kryteriów akceptacji.
An intensive workshop to learn methods for creating good quality requirements, in particular by developing acceptance criteria.

Obszar - inżynieria wymagań, zapewnienie jakości
Czas szkolenia - 2 dni
Area - requirements engineering, quality assurance
Duration - 2 days

Standardy opisu wymagań

Szkolenie w trybie warsztatowym obejmujące tematykę specyfikacji wymagań, z uwzględnieniem dobrych praktyk w zakresie opisu wymagań oraz zastosowania standardów i wzorców specyfikacji.

Obszar - inżynieria wymagań
Czas szkolenia - 2 dni

Zarządzanie wymaganiami - teoria i praktyka - Zarządzanie wymaganiami - teoria i praktyka

Szkolenie z obszaru zarządzania wymaganiami - od praktyk pozyskiwania i specyfikacji wymagań, poprzez tworzenie repozytorium analitycznego i zarządzanie informacją.
Training in the area of requirements management - from requirements elicitation and specification practices, to creating an analytical repository and information management.

Obszar - inżynieria wymagań
Czas szkolenia - 3 dni
Area - requirements engineering
Duration - 3 days

Zarządzanie informacją analityczną - Business analysis information management

Szkolenie w formie intensywnych warsztatów podczas których uczestnik pozna zasady tworzenia i organizowania informacji.

Training in the form of an intensive workshop during which the participant will learn the principles of creating and organizing information.

Obszar - analiza biznesowa, inżynieria wymagań
Czas szkolenia - 2 dni
Area - business analysis, requirements engineering
Duration - 2 days

_DSC8884.jpg
Szkolenia autorskie: Produkty
bottom of page