top of page

Szkolenia certyfikowane - certification trainings

IREB CPRE Foundation Level

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE na poziomie podstawowym

Training to prepare for the IREB CPRE certification exam at the foundation level

Obszar - inżynieria wymagań
Czas szkolenia - 3 dni
Area - requirements engineering
Duration - 3 days

IQBBA Foundation Level

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE na poziomie podstawowym

Training to prepare for the IREB CPRE certification exam at the foundation level

Obszar - analiza biznesowa
Czas szkolenia - 3 dni
Area - business analysis
Duration - 3 days

IREB CPRE Advanced Level - Requirements Elicitation

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE na poziomie zaawansowanym
Training to prepare for the IREB CPRE advanced level certification exam

Obszar - inżynieria wymagań, techniki pozyskiwania wymagań
Czas szkolenia - 3 dni
Area - requirements engineering, requirements elicitation techniques
Duration - 3 days

IREB CPRE Advanced Level - Requirements Modelling

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE na poziomie zaawansowanym

Obszar - inżynieria wymagań, techniki modelowania wymagań
Czas szkolenia - 3 dni

IREB CPRE Advanced Level - Requirements Management

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE na poziomie zaawansowanym

Training to prepare for the IREB CPRE advanced level certification exam

Obszar - inżynieria wymagań, czynności i techniki zarządzania wymaganiami
Czas szkolenia - 3 dni
Area - requirements engineering, requirements management activities and techniques
Duration - 3 days

UXQCC / IBUQ Foundation Level

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego UXQCC / IBUQ na poziomie podstawowym
Training to prepare for the UXQCC / IBUQ certification exam at the foundation level

Obszar - inżynieria użyteczności
Czas szkolenia - 3 dni
Area - usability engineering
Duration - 3 days

IIBA CCBA Certification of Capability in Business Analysis

Przygotowanie do certyfikacji Certification of Capability in Business Analysis
Certification of Capability in Business Analysis preparation

Obszar: analiza biznesowa
Czas trwania: 3 dni
Area: business analysis
Duration: 3 days

BCS Foundation Certificate in Business Analysis

Przygotowanie do certyfikacji BCS Foundation Certificate in Business Analysis
Foundation Certificate in Business Analysis preparation

Obszar: analiza biznesowa
Czas trwania: 3 dni
Area: business analysis
Duration: 3 days

BCS Professional Certificate in Stakeholder Engagement

Professional Certificate in Stakeholder Engagement
Professional Certificate in Stakeholder Engagement preparation

Obszar: analiza biznesowa /  zaangażowanie interesariuszy
Czas trwania: 3 dni
Area: business analysis / stakeholders engagement
Duration: 3 days

_DSC8783.jpg
Szkolenia certyfikowane: Produkty
bottom of page