top of page

BPMN — Praktyczne Modelowanie Procesów Biznesowych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych zasad tworzenie modeli procesów biznesowych przy wykorzystaniu standardu BPMN.  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie umieć interpretować elementy notacji BPMN związane z modelowaniem procesów oraz będzie stosował je w praktyce. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na samodzielne budowanie prostych modeli procesów biznesowych. Dla osób, które zetknęły się z BPMN przed szkoleniem, udział w nim pozwoli na uporządkowanie wiedzy, pozbycie się złych nawyków  oraz efektywniejsze odwzorowywanie procesów za pomocą BPMN. W ramach szkolenia uczestnicy poznają także standardową nomenklaturę, związaną z modelowaniem procesów, która jest wykorzystywana podczas egzaminu kompetencji zawodowych w zakresie modelowania procesów biznesowych w BPMN organizowanego przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Szkolenie to jest doskonałym sposobem na przygotowanie się do tego egzaminu.

Czas trwania szkolenia 3 dni po 8 godzin szkoleniowych

Osoby przygotowujące się do egzaminu w IBS PAN mogą liczyć na bezpłatne konsultacje on-line (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do BPMN

  1. Czym jest BPMN i dlaczego jest ważny dla firm?

  2. Czym jest proces, mapa procesu/ów i model procesu?

  3. Proces a procedura

  4. Klasyfikacja procesów

  5. Poziomy złożoności procesów

  6. Projekt modelowania procesów biznesowych

   1. Identyfikacja procesów

   2. Zakres projektu i cel modelowania

   3. Przebieg wywiadu i praca z klientem

 2. Podstawowe elementy BPMN

  1. Praca w procesie

  2. Przepływ procesu

  3. Zdarzenie w procesie

  4. Sterowanie procesem

  5. Uczestnicy

 3. Typy diagramów

 4. Koncepcja żetonu

 5. Miejsca realizacji procesów

 6. Stany w procesie – zdarzenia 

  1. początkowe,

  2. pośrednie

  3. końcowe

 7. Wybrane Typy zdarzeń

  1. Bez określonego typu

  2. Warunkowe 

  3. Sygnał

  4. Czas 

  5. Zerwanie 

  6. Łącze 

  7. Wielokrotne 

 8. Czynności i zadania

  1. Typy zadań

  2. Typy czynności

  3. Podprocesy

 9. Współpraca między uczestnikami

 10. Artefakty

 11. Sterowanie przebiegiem procesu – Bramki

 12. Czynności iteracyjne i wielokrotne — Pętle

 13. Dane w procesie

 14. Podprocesy

  1. Podprocesy ad hoc

  2. Proces globalny i czynność wywołująca

  3. Podprocesy zdarzeniowe (inicjowane zdarzeniem)

 15. Wycofanie skutków zakończonych zadań - kompensacja 

 16. Eskalacja i błędy w procesie 

 17. Transakcja Biznesowa

 18. Przepływy procesów

  1. Przepływ normalny

  2. Przepływy wyjątków

  3. Przepływy ad hoc

 19. Samodzielne wykonanie ćwiczeń (opcjonalne)

 20. Omówienie prac uczestników szkolenia (mocne i słabe strony modelu) opcjonalne)Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej dotyczącej pojęć podstawowych związanych z procesami biznesowymi, a następnie z naprzemiennie występujących sesji wykładowych i sesji praktycznych polegających na zbudowaniu przykładowych modeli. W trakcie szkolenia każdy z uczestników utworzy nie mniej niż 12 modeli procesów w BPMN. Podsumowaniem szkolenia będzie budowa „dużego” modelu procesu biznesowego, na podstawie notatek przygotowanych przez analityka biznesowego. Szkolenie jest ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie BPMN.

Wszelkie błędy i problemy są na bieżąco omawiane i konsultowane przez trenera w trakcie trwania ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczenia, wybrane modele są prezentowane i omawiane.

Kontakt
BPMN — Praktyczne Modelowanie Procesów Biznesowych: Usługi
bottom of page