top of page

Enterprise Architect — narzędzie do modelowania w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych lub analityków systemowych. Pozwala w praktyce poznać narzędzie EA w zakresie tworzenia modeli i budowania relacji między nimi. O uczestników oczekuje się podstawowej wiedzy w zakresie BPMN i UML. Będzie ona niezbędna podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania szkolenia 2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Enterprise Architect’a

  1. Czym jest Enterprise Architect?

  2. Interface użytkownika 

  3. Narzędzia i okienka

   1. Ekran startowy

   2. Podstawowe elementy ekranu roboczego

   3. Wstążka i menu kontekstowe

   4. Browser

   5. Toolbox

   6. Okienko Properties

 2. Skróty klawiszowe

  1. Predefinniowane skróty klawiszowe

  2. Tworzenie i modyfikowanie skrótów klawiszowych

 3. Podstawowe aktywności podczas pracy

  1. Tworzenie nowego modelu lub otwieranie istniejącego

  2. Otwieranie projektu

   1. Dodawanie widoku

   2. Dodawanie pakietów

   3. Dodawanie diagramów

   4. Dodawanie elementów do diagramów

   5. Tworzenie relacji między elementami

  3. Dodatkowe przydatne funkcje programu

  4. struktura repozytorium

 4.  Zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect

  1. Prezentowanie wymagań  i zarządzanie wymaganiami

  2. Diagram przypadków użycia (UML)

  3. Diagram wymagań

 5. Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise Architect

  1. Modelowanie procesu biznesowego

   1. Tworzenie diagramów BPMN

  2. Wykorzystanie diagramów aktywności do analizy biznesowej zgodnie z BABOK

  3. Procesy biznesowe a wymagania na system

  4. Budowa relacji między aktywnościami a wymaganiami

 6. Dekompozycja scenariuszy przypadków użycia

  1. Zasady dekompozycji przypadków użycia

  2. Tworzenie scenariuszy

  3. Generowanie diagramu aktywności na podstawie scenariusza

 7. Diagram aktywności

  1. tworzenie diagramów aktywności

  2. uszczegółowianie przypadku użycia na diagramie aktywności (bez tworzenia scenariusza)

 8. Diagramy klas, obiektów i modelowanie danych

  1. Tworzenie i pisywanie klas

   1. atrybuty

   2. operacje

   3. relacje

  2. Projektowanie baz danych i ich model

   1. Tworzenie struktury

   2. Budowanie relacji między tabelami

 9. Zarządzanie złożonością projektu

  1. a. zgłaszanie i zarządzanie zmianą

   1. wprowadzenie

   2. Export – Import- Export

   3. Migawka – baseline

 10. Podstawy generowania dokumentacji

  1. Standardowe szablony

  2. budowa własnego szablonu

Kontakt
Enterprise Architect — narzędzie do modelowania w praktyce: Service
bottom of page