top of page
  • Zdjęcie autoraKarolina Zmitrowicz

IIBA i IREB – razem czy osobno?

Zaktualizowano: 19 cze 2023

Krótkie podsumowanie po webinarze zoganizowanym przez IIBA Poland Chapter i IREB "IIBA i IREB – razem czy osobno?"


Myśl przewodnia spotkania - IREB i IIBA nie konkurują ze sobą, uzupełniają się wzajemnie.


Poniżej skrócony zapis rozmowy dotyczącej zasad działania, organizacji, celów i założeń obu organizacji.

Cel działania

Same organizacje działają dość podobnie. Podstawowe cele i misje obu organizacji przedstawiają się niemalże identycznie - jest to jednym słowem edukacja i rozwój kompetencji osób zajmujących się zawodowo inżynierią wymagań (IREB) i analizą biznesową (IIBA). W tym celu organizacje opracowują przeróżne produkty pracy, dla przykładu sylabusy i podręczniki w przypadku IREB, przewodnik BABOK w przypadku IIBA. Dodatkowo organizacje podejmują różne działania na rzecz budowania społeczności i zwiększania kompetencji osób pracujących w obszarze inżynierii wymagań o analizy biznesowej jak na przykład webinary i inne wydarzenia, publikacje branżowe, organizowanie lub wsparcie konferencji.

Obie organizacje działają non-profit. Co nie oznacza wcale, że nie mogą zarabiać – mogą (i powinny, ponieważ posiadanie własnego źródła finansowania niezmiernie ułatwia podejmowanie inicjatyw), lecz wpływy przeznaczają na działalność statutową.

Struktura organizacyjna

Obie organizacje mają międzynarodowy zasięg działania. IIBA ma oddziały lokalne (Local Chapters), skupiający członków, których według informacji ze strony, IIBA ma w chwili obecnej ponad 30 000. Struktura IREB przedstawia się następująco: IREB jest stowarzyszeniem składającym się z członków, walnego zgromadzenia, zarządu oraz rady (Council). Zarząd zajmuje się głównie realizacją strategii organizacji. Członkowie mogą tworzyć grupę robocze zajmujące się rozwojem poszczególnych artefaktów, na przykład słownika albo sylabusu poziomu podstawowego. (IREB CPRE Foundation Level). Wszelkie produkty pracy przechodzą kontrolę jakości wykonywaną przez radę (Council). Rada składa się z ekspertów międzynarodowej klasy, którzy dbają o jakość tworzonych artefaktów. Na bazie tych artefaktów opracowywane są egzaminy certyfikacyjne. IREB nie realizuje egzaminów, zajmują się tym niezależne firmy egzaminacyjne. Oprócz tego w ekosystemie mamy tak zwane lokalne społeczności. Nie są to osobne stowarzyszenia ani oddziały, są to po prostu osoby zainteresowane inżynierią wymagań, swoim rozwojem w tym obszarze, promocją dziedziny jako takiej, których główne zadanie polega na budowaniu i wsparciu społeczności Inżynierów wymagań w poszczególnych krajach. Niektóre z tych lokalnych społeczności są niezwykle aktywne i rzeczywiście udało im się stworzyć prężnie działające społeczności lokalnych Inżynierów wymagań.

Obszar zainteresowania

Obie organizacje opracowały swoje programy certyfikacji służące potwierdzaniu pewnych kompetencji w obszarze odpowiednio inżynierii wymagań (IREB) i analizy biznesowej (IIBA). Programy certyfikacji opracowane przez obie organizacje mają podobne cele - budowanie i formalne potwierdzenie kompetencji, różne są natomiast obszary zainteresowania. IIBA zajmuje się głównie obszarem analizy biznesowej - od określenia potrzeby biznesowej, poprzez opracowanie koncepcji rozwiązania, po ocenę gotowego rozwiązania. Innymi słowy, w najbardziej rozpoznawalnym produkcie pracy IIBA - BABOKu poznamy cały cykl życia potrzeby biznesowej, od momentu jej powstania, do momentu oceny rozwiązania, które ową potrzebę spełnia. Dodatkowo omawiamy procesy planowania i monitorowania samej analizy biznesowej oraz kompetencje niezbędne do sprawnego wykonywania zadań analityka.

IREB z kolei skupia się na inżynierii wymagań, obszarze który przez IIBA jest w zasadzie jedynie wspomniany, lecz nie omówiony szczegółowo. Tak więc osoby, które chcą pozyskać szczegółowe informacje o technikach pozyskiwania wymagań, modelowaniu wymagań i rozwiązań, czy zarządzaniu wymaganiami, mogę tej wiedzy szukać tej w produktach pracy opublikowanych przez IREB. Dość dobre wyjaśnienie obszarów działania IREB i IIBA można znaleźć w filmie https://youtu.be/QB6Qeh3-Adc (film sprzed paru lat, niektóre informacje nie są aktualne, jak na przykład portfolio produktowe, które przez te parę lat dość znacznie ewoluowało). Aktualne ścieżki certyfikacji można znaleźć na stronach:

  • https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/iiba-certifications/

  • https://www.ireb.org/en/cpre/basics/

Certyfikacja

Programy certyfikacji obu organizacji zbudowane są w zasadzie na podobnych filarach. Zaczynamy od poziomu podstawowego, dalej idąc w kierunku poziomów zaawansowanych. Podejście do certyfikacji na poziomie podstawowym zasadniczo nie wymaga spełnienia szczególnych warunków wstępnych. W przypadku certyfikacji na wyższych poziomach, wymagane jest już spełnienie pewnych warunków. Przykładowo, warunkiem przystąpienia do certyfikacji IREB na poziomie zaawansowanym jest to posiadanie certyfikatu poziomu podstawowego, W przypadku IIBA kandydat na CCBA wymagane jest m.in. wykazanie posiadania określonego doświadczenia w roli analityka biznesowego.

W przypadku IREB certyfikaty wydawane są dożywotnio.

W przypadku certyfikacji IIBA na wyższych poziomach, obowiązuje “recertyfikacja”, czyli swego rodzaju odnowienie certyfikatu. NIe wymaga to ponownego zdania egzaminu, a zdobycia punktów potwierdzających stały rozwój zawodowy.

Egzaminy

Egzaminy obu organizacji dostarczane są przez zewnętrznych dostawców egzaminów.

Egzaminy dostępne są online, w przypadku IREB jest również możliwość zdawania egzaminów stacjonarnych (aczkolwiek w czasach post-covidowych, jest to praktyka coraz rzadsza).

W przypadku IREB egzaminy dostępne są w różnych językach. Aktualnie dostępne języki egzaminu można sprawdzić na stronie IREB.

Certyfikacja IIBA wymaga znajomości języka angielskiego.

Certyfikat a wiedza

Ani IREB ani IIBA nie wychodzi z założenia, ze certyfikacja jest najważniejsza. Ważna jest wiedza. Certyfikat pewne kwalifikacje potwierdza, ale z certyfikatami jest trochę jak z prawem jazdy – posiadanie go wcale nie oznacza bycia dobrym kierowcą :) Z tego też powodu przykładowo IREB wszystkie produkty prac, sylabusy, podręczniki itp. udostępnia nieodpłatnie – by umożliwić ludziom swobodny dostęp do wiedzy.

W przypadku IIBA, BABOK nie jest ogólnie publicznie dostępny za darmo, jednak członkowie otrzymują go w ramach dostępu do przeróżnych materiałów udostępnianych w strefie członka.

Podsumowując, obie organizacje i ich programy kwalifikacji znakomicie się uzupełniają. Osobom szukającym wiedzy w obszarze wymagań i analiz, polecam zapoznanie się z ofertą edukacyjną obu organizacji - wiedzy nigdy nie za wiele :)


Masz pytania dotyczące IREB? Zapytaj mnie :)

25 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page