top of page
  • Zdjęcie autoraKarolina Zmitrowicz

Planowanie prac analitycznych

Kilka refleksji na temat skutecznego planowania prac analitycznych w projektach. Chyba każdy analityk ma świadomość ważności skutecznej analizy dla sukcesu projektu – z jakiegoś jednak powodu nie mamy świadomości tego, jak ważne jest właściwe planowanie.


Planowanie analizy biznesowej na polega na podjęciu decyzji o tym, że będziemy używać JIRY i user story. Rozpoczynanie od wyboru narzędzia czy metody jest kuszące – bo to łatwa ścieżka. Jednak według mnie nie jest to punkt wyjścia. Punktem wyjścia jest określenie, co chcemy osiągnąć swoją pracą, jakie cele stawiamy przed naszym projektem analitycznym, jak i projektem wytwórczym jako całością. To właśnie te kwestie powinny stanowić fundament naszego planu.


Moje podejście do planowania analizy opierać na kilku kluczowych elementach:


  1. Cel pracy analitycznej: co chcemy osiągnąć przez realizację czynności analitycznych? Dostarczenie podstawy do wytwarzania systemu? Zdefiniowanie strategii zmiany biznesowej? Od celu zależy podejście, metody, wyniki.

  2. Rezultaty i produkty pracy: określmy jasno produkty, jakie powinny powstać w wyniku naszej pracy analitycznej. Produkty zarówno finalne – te, na którym zależy interesariuszom, jak i pośrednie, których potrzebujemy być opracować finalne rezultaty.

  3. Zadania i czynności: z definicji celów i rezultatów wynikają czynności, które należy wykonać. Określny konkretne zadania i czynności, a powiązania między nimi. To ułatwi skoordynowanie działań i uniknięcie chaosu.

  4. Role i odpowiedzialności: brak określenia zakresu odpowiedzialności to jeden z częstszych problemów projektowych i przyczyn nieporozumień oraz zawiedzionych oczekiwań. Wiadomo, co kto robi? Niekoniecznie … określmy, kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania i role w projekcie. Warto pamiętać, że praca analityczna wcale nie musi być pracą jednej osoby – w wielu przypadkach zespół może nas wspomóc, wiele czynności można (i WARTO!) realizować wspólnie. Współpraca zespołowa może przynieść lepsze efekty, a przy okazji następuje wymiana wiedzy.

  5. Techniki, metody i narzędzia: zastanówmy się nad konkretnymi narzędziami i metodami, które będą odpowiednie do osiągnięcia założonych celów. Wybór powinien wynikać z wcześniejszej analizy potrzeb. W razie konieczności zastosowania określonych narzędzi (co może wynikać ze swego rodzaju ograniczeń organizacyjnych czy projektowych) – dostosujmy narzędzie do naszych potrzeb.44 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


Post: Blog2_Post
bottom of page