top of page
  • Zdjęcie autoraKarolina Zmitrowicz

Przegląd diagramów UML

UML (Unified Modeling Language) to standardowy język modelowania, który służy do opisu, projektowania i dokumentowania systemów informatycznych. UML dostarcza zestawu notacji graficznych i reguł semantycznych, które umożliwiają tworzenie spójnych i czytelnych diagramów, które opisują różne aspekty systemu.

Oto krótki opis wybranych diagramów UML:


  • Diagram klas: Diagram klas służy do modelowania struktury obiektowej systemu, opisując klasy, atrybuty, metody i zależności między nimi.

  • Diagram komponentów: Diagram komponentów służy do modelowania struktury systemu na poziomie komponentów i zależności między nimi. Przedstawia komponenty, interfejsy, zależności i strukturę fizyczną systemu.

  • Diagram wdrożenia: Diagram wdrożenia opisuje sposób w jaki system lub komponenty systemu są wdrażane na fizycznych środowiskach. Przedstawia węzły (serwery, urządzenia), komponenty wdrażane na tych węzłach i zależności między nimi.

  • Diagram przypadków użycia: Diagram przypadków użycia opisuje funkcjonalność systemu z punktu widzenia użytkowników. Przedstawia interakcje między aktorami (użytkownikami systemu) i przypadkami użycia (funkcjonalnościami systemu).

  • Diagram sekwencji: Diagram sekwencji pokazuje interakcje między obiektami w czasie, przedstawiając sekwencję komunikacji między nimi. Przedstawia zarówno obiekty, jak i komunikaty, które są przesyłane między nimi.

  • Diagram komunikacji: Diagram komunikacji opisuje interakcje między obiektami w określonym kontekście lub scenariuszu. Przedstawia strukturę komunikacji między obiektami, wskazując przepływ sterowania i komunikacji.

  • Diagram stanów: Diagram stanów służy do modelowania zachowań obiektów lub systemów w kontekście różnych stanów, w jakich mogą się znajdować. Przedstawia stany, przejścia między nimi oraz akcje wykonywane w poszczególnych stanach.

  • Diagram aktywności: Diagram aktywności opisuje sekwencję działań, procesy biznesowe lub algorytmy w systemie. Przedstawia przepływ sterowania, akcje, decyzje, rozgałęzienia i łączenia w celu modelowania różnych scenariuszy działania.

To tylko kilka przykładów diagramów dostępnych w UML. Istnieje wiele innych diagramów, takich jak diagramy interakcji, diagramy pakietów, czy diagramy czasowe.


W analizie biznesowej/systemowej mają zastosowanie głównie diagramy klas, przypadków użycia, przejść stanów i sporadycznie aktywności. Zapraszam do pobrania dokumentu wyjaśniającego cele i podstawowe zasady tworzenia tych diagramów, wraz z kilkoma przykładami.

35 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page