top of page

THINKING-DRIVEN TESTING

Szkolenie, prowadzone w formie warsztatowej, oparte jest na autorskich rozwiązaniach oraz metodyce opracowanej przez Adama Romana i opublikowanej w jego książce „Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control”.

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni szkoleniowe) i odbywa się w oparciu o autorski zbiór praktycznych zadań i business-case’ów do rozwiązywania w trakcie szkolenia oraz w domu.

Szkolenie składa się z dwóch zasadniczych części: omówienia teoretycznych podstaw prezentowanego materiału (ok. 20% szkolenia) oraz praktycznych ćwiczeń (ok. 80% szkolenia). Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, a elementy praktyczne przeplatane są z  elementami teoretycznymi.

Plan szkolenia:

1.      Kwestie organizacyjne
1.1.    Przedstawienie trenera oraz uczestników szkolenia
1.2.    Omówienie celu szkolenia, agendy oraz sposobu jego prowadzenia
1.3.    Omówienie polecanej literatury przedmiotu

2.      U źródeł – czyli podstawy testowania
2.1.    Cel testowania. Dlaczego testowanie jest trudne?
2.2.    Tester idealny – zestaw umiejętności dobrego testera. Racjonalność
jako podstawowa zasada działania testera
2.3.    Problemy pozorne w testowaniu (automatyzacja vs. testy manualne,
exploratory vs. scripted, QA vs. QC)

3.      Testowanie oparte na myśleniu (TDT)
3.1.    Manifest TDT. Uniwersalne zasady TDT
3.2.    Rodzaje myślenia.
3.2.1.  Myślenie logiczne
3.2.2.  Myślenie abstrakcyjne
3.2.3.  Myślenie systemowe
3.2.4.  Myślenie krytyczne
3.2.5.  Myślenie twórcze
3.2.6.  Myślenie analityczne
3.3.    Czerpanie inspiracji z innych dziedzin wiedzy

4.      Myślenie twórcze – model TQED
4.1.    Motywacja i opis modelu TQED
4.2.    Struktura i komponenty modelu. Podstawowe wymiary: dane, zdarzenia,
czas, ilość
4.3.    Heurystyki

5.      Metody testowania
5.1.    Problem wyroczni
5.2.    Rola modeli w testowaniu
5.3.    Źródła wiedzy o oprogramowaniu jako podstawa testów
5.3.1.  Wymagania
5.3.2.  Model działania oprogramowania
5.3.3.  Kod
5.3.4.  Model błędu
5.3.5.  Model jakości
5.3.6.  Statystyka
5.3.7.  Intuicja i doświadczenie
5.3.8.  Inni ludzie

6.      Pułapki testowania
6.1.    Pułapki związane z metrykami i raportowaniem
6.2.    Pułapki związane z modelami
6.3.    Pułapki związane z narzędziami

Kontakt
THINKING-DRIVEN TESTING: Usługi
bottom of page