top of page

UML — Praktyczne podstawy tworzenia projektu systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z językiem UML — obecnie najbardziej popularnym sposobem modelowania na potrzeby systemów informatycznych. UML jest oficjalnie zdefiniowany przez Object Management Group (OMG). UML został zatwierdzony przez normy ISO/IEC 19505-1 i ISO/IEC 19505-2. 

Czas trwania szkolenia 3 dni po 8 godzin szkoleniowych

Plan szkolenia:

 1. Język UML

  1. Cel i zastosowanie

  2. Korzyści płynące z dokumentacji projektowej w UML

  3. Typy diagramów

  4. Cechy dobrego modelu w UML

  5. Podstawowe problemy przy projektowaniu

 2. Narzędzie do modelowania EA

  1. Struktura repozytorium

  2. Pakiety

  3. Podstawowe operacje na modelu

  4. Diagramy na przykładzie diagramów pakietów

  5. Elementy diagramu na przykładzie elementów diagramów pakietów

  6. Relacje między elementami na podstawie relacji na diagramach pakietów

 3. Paradygmat obiektowy i jego elementy

 4. Diagramy klas

  1. Rodzaje klas i ich prezentacja na diagramie

  2. Nazwa klasy — konwencja opisu

  3. Diagramy klas

  4. Atrybuty — definicja, konwencja opisu

  5. Operacje — definicja, konwencja opisu

  6. Abstrakcja

  7. Podstawowe relacje na diagramie klas

   1. Asocjacja

    1. Nazwa relacji i jej kierunek (direction)

    2. Role na relacjach

    3. Liczność (multiplicity)

    4. Nawigacja

   2. Generalizacja — Specjalizacja

   3. Relacja całość — część

    1. Kompozycja

    2. Agregacja

  8. Elementy opisu atrybutu i operacji

   1. Typy atrybutów

   2. Modyfikatory — opcjonalne (dla grup programistów)

   3. Parametry operacji

  9. Hermetyzacja

  10. Komunikaty

  11. Doprecyzowanie definicji klasy

  12. Stereotypy

  13. Typy pierwotne i dane typu klasa

  14. Stereotyp enumeracja «enumeration» 

  15. Interface – stereotyp «interface»

 5. Diagram obiektów

  1. Cel stosowania

  2. Elementy diagramu

  3. Relacje na diagramie 

 6. Diagramy pakietów — uzupełnienie

  1. Widoczność pakietów

  2. Zależności między pakietami

 7. Diagramy przypadków użycia

  1. Cel stosowania

  2. Aktorzy

   1. Definicja i identyfikowanie

   2. Wizualizacja i stereotypy

   3. Relacje

  3. Przypadki użycia 

   1. Definicja i identyfikowanie

   2. Wizualizacja i stereotypy

   3. Relacje

   4. Współbieżność przypadków użycia

   5. Warunki brzegowe

   6. Punkt rozszerzenia

  4. Scenariusze przypadków użycia

 8. Diagramy aktywności

  1. Węzły-definicja

  2. Krawędzie

  3. Koncepcja żetonu

  4. Węzły aktywności

  5. Węzły obiektów

  6. Węzły kontroli

  7. Partycja i elementy grupujące

  8. Zdarzenia

  9. Warunki

  10. Powiązanie klas z węzłami obiektów

  11. Regiony rozszerzenia — opcjonalnie

  12. Przerywający region aktywności — opcjonalnie

 9. Diagramy interakcji

  1. Klasyfikatory na diagramach interakcji

  2. Stereotypy klasyfikatorów

  3. Komunikaty i ich rodzaje

  4. Powiązanie diagramów interakcji z diagramami klas

 10. Diagramy sekwencji

  1. Linia życia klasyfikatora

  2. Tworzenie i usuwanie klasyfikatorów

  3. Wybrane fragmenty na diagramach sekwencji


Szkolenie składa się z naprzemiennie występujących sesji wykładowych i sesji praktycznych polegających na zbudowaniu przykładowych diagramów. Wybrane diagramy są omawiane. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał samodzielnie utworzony fragment projektu systemu wykonany w EA.

Kontakt
UML — Praktyczne podstawy tworzenia projektu systemu: Usługi
bottom of page