top of page

Warsztaty modelowania procesów biznesowych w BPMN

Praktyczne szkolenie utrwalające i pogłębiające wiedzę w zakresie modelowania procesów biznesowych. Zostało pomyślane jako szkolenie odświeżające wiedzę przed przystąpieniem do projektu modelowania.

Na szkoleniu przedstawione będą typowe konstrukcje BPMN, oraz błędy najczęściej popełniane przez niedoświadczonych analityków. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności związane z budową modeli procesów biznesowych zgodnie z oczekiwanym celem modelowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do modelowania

  1. Proces biznesowy, model procesu i mapa procesu/ów

  2.  Proces a procedura

  3.  Klasyfikacja procesów

  4. Cele modelowania

 2. Elementy notacji – ugruntowanie wiedzy

  1. Koncepcja żetonu

  2. Uczestnicy i tory

  3. Zdarzenia i ich typy

  4. Czynności, podprocesy i zadania

  5. Bramki jako elementy sterujące

  6. Artefakty dane i połączenia

 3. Praktyczne wykorzystanie BPMN

  1. Typowe konstrukcje BPMN

  2. Typowe błędy w modelach

  3. Błędy w podręcznikach i na szkoleniach

 4. Praca warsztatowa samodzielna lub grupowa

  1. Wspólna budowa modelu procesu prywatnego (Diagram orkiestracji)

  2. Samodzielne budowa modelu procesu prywatnego

  3. Wydzielenie podprocesów z modelu procesu

  4. Budowa w grupach modelu procesu współpracy (Diagram skrócony)

  5. Samodzielne budowa modelu procesu współpracy (diagram skrócony)

  6. Samodzielne budowa modelu procesu współpracy (diagram B2B)

  7. Budowa modeli procesów wg opisów przygotowanych przez uczestników

 5. Omówienie modeli procesów przygotowanych przez uczestników


W pierwszej części szkolenia prowadzony jest wykład przeplatany kilkoma prostymi ćwiczeniami do wspólnego lub samodzielnego wykonania. Część Warsztatowa obejmuje ćwiczenia do wykonania przez uczestników szkolenia (w grupach i samodzielnie). W trakcie budowy modeli są one weryfikowane, pojawiające się problemy wyjaśniane i komentowane przez trenera. Część warsztatowa jest dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczestników.

Kontakt
Warsztaty modelowania procesów biznesowych w BPMN: Service
bottom of page